Waarom wij fotografie gebruiken bij een training?

Hoe werkt verbeelding in het brein?

Door in leersituaties met fotobeelden te werken krijg je toegang tot essentiële persoonlijke informatie en creatieve vermogens. Als deelnemer leer je vanuit een andere invalshoek te kijken. De kracht van verbeelding is dat je makkelijker buiten bestaande kaders gaat denken. En dat is een vaardigheid die tijdens veranderingsprocessen goed van pas komt. Je leert de situatie te overstijgen en daarmee komt ruimte voor alternatieve oplossingen en nieuwe inzichten.

Maar hoe werkt dat precies?

Ons brein bestaat uit een linker en een rechter hersenhelft. Deze beide hersenhelften zijn in staat tot alle taken, maar iedere helft afzonderlijk is ook beter in een aantal functies. Verbeelding ‘zetelt’ in de rechter hersenhelft.

Hieronder hoe de verdeling is.

Linkerhersenhelft Rechterhersenhelft
Woorden Inzicht
Taal Voorstellingsvermogen (verbeelding)
Logica Dagdromen
Analyse Beeld, vorm
Getallen Kleurperceptie
Volgorde Ritme
Lineair denken Ruimtelijke oriëntatie
Tijdsbewustzijn Lichaamsexpressie
Grensbewustzijn Volledigheid (Gestalt)
Convergentie Divergentie, associatie

(Bron: hoofdstuk 1, bladzijde 34, van het boek: “Mindmappen, voor een beter geheugen en creatiever denken”, Tony en Barry Buzan.

Een baby kent nog geen woorden, maar ziet alleen beelden. Een baby is dus 100 % beelddenker. Eerst komt het beeld, het kijken en het zien, tasten, proeven. Pas daarna wordt dit omgezet in taal. In de ontwikkeling leert een kind beelden te koppelen aan klanken (het woord ‘drinken’ wordt gekoppeld aan een flesje melk). Kinderen raken getraind in taal: woorddenken. Voor de puberteit is er een evenwicht gevonden tussen het denken in beelden (40 %) en het denken in taal (60 %). Beelddenken blijft dus altijd, in meer of mindere mate, in mensen aanwezig.

Als je in leersituaties het beelddenken kunt aanspreken, dan maak je optimaal gebruik van de capaciteiten van de hersenen. Door bij het gebruik te maken van beelden worden beide hersenhelften geactiveerd en ontstaat er een betere samenwerking tussen beide hersenhelften. En dat bevordert het leren. Beelden ‘spreken’ sterker dan woorden en kunnen nauwkeurig en effectief en hele reeks associaties opwekken, waardoor je bijvoorbeeld breder naar een oplossing kunt zoeken of vanuit een andere hoek naar je vraagstuk kunt kijken.

En dat is wat we graag willen bereiken!

Deel op

Scroll naar boven